Vishwakarma Institute of Management

Pengenalan

Baca keterangan rasmi

VIM sepintas lalu

Vishwakarma Institute of Management (VIM) adalah perdana B Sekolah Bansilal Ramnath Agarwal Amanah Kebajikan (bract) itu. VIM telah ditubuhkan pada tahun 2001 dan telah mencapai kemajuan pesat dalam dekad yang lalu.

VIM diluluskan oleh AICTE New Delhi, yang diiktiraf oleh Kerajaan Selangor & kekal yang bergabung dengan Universiti Pune. Ia menawarkan dua - tahun program MBA sepenuh masa dalam bersekutu dengan Universiti Pune. Ia juga menawarkan program PhD. Ia adalah ISO 9001 - 2008 Bertauliah dan Program MBA dinilai sebagai "MH-A" oleh CRISIL sejak AY 2011.

Visi:

Membangunkan VIM sebagai institusi utama pendidikan pengurusan dengan mewujudkan modal insan melalui, memperkaya, pengalaman pembelajaran sepanjang hayat yang fleksibel yang cemerlang.

MISI:

Membangunkan kesedaran sosial, bertanggungjawab, keusahawanan, pemimpin-pengurus untuk masyarakat global. Untuk memupuk graduan bersedia untuk melaksanakan peranan, tanggungjawab dan cabaran yang terdapat dalam perniagaan, industri, kerajaan, perkhidmatan awam dan masyarakat. Menawarkan program yang mencerminkan pengetahuan dan amalan semasa dan baru yang berkaitan dengan pelajar dan rantau ini. Untuk menginstitusikan satu ekosistem kecemerlangan dalam pengurusan pendidikan, latihan dan penyelidikan dan terus melanjutkan bidang ilmu dalam pengurusan. Untuk menjadi masyarakat, berorientasikan hasil, mampan, institusi pengajian tinggi yang menggalakkan dan melindungi maruah, kesaksamaan, keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk semua.

NILAI:

Kami akan berusaha untuk membangunkan dan mengekalkan nilai-nilai berikut untuk menyediakan konteks untuk semua program dan aktiviti Pedagogi yang merupakan penyertaan dan pengalaman, dialog memupuk, pembelajaran bersama dan refleksi Membolehkan persekitaran yang menggalakkan kerja berpasukan, kerjasama dan sokongan bersama. Rigour, kreativiti dan inovasi Memupuk penghayatan dan menghormati kebebasan bersuara dan kepelbagaian budaya, ideologi dan intelek Kecemerlangan perspektif bersilang fungsian dan pelbagai disiplin yang membawa kepada kesalinghubungan seluruh pengajaran, amalan, penyelidikan dan pengembangan Ketelusan dan Akauntabiliti

amalan inovatif & seterusnya @ VIM

Cabaran kompleks masyarakat dan perniagaan boleh ditangani hanya melalui proses pemikiran inovatif dan keluar dari penyelesaian keselamatan. Pada VIM, kita memupuk inovasi dalam semua aspek fungsi kami. Melaksanakan amalan terbaik dan seterusnya adalah budaya kita.

Kepimpinan dan Tadbir Urus kurikulum Enrichment Pengajaran Proses Pembelajaran Penilaian Akademik Ganjaran & Pengiktirafan Etika dan Nilai Perkhidmatan untuk Komuniti Latihan & Penempatan Kaunseling Kerjaya industri Connect Research & FDP Consultancy Services pihak berkepentingan Focus Perhubungan alumni

Lokasi

Pune

Alamat
S.No. 3/4, Laxmi Nagar, Kondhwa Budruk,
Pune - 411 048.

Pune, Maharashtra, India

Program-program