Persediaan Ujian

Persediaan ujian membantu murid dan pelajar bersedia untuk peperiksaan universiti atau peperiksaan kemasukan ke universiti. Ini boleh dilakukan di dalam kelas atau secara perseorangan. Semak imbas pilihan di bawah untuk mencari pilihan persediaan ujian yang tepat untuk anda.
PrepScholar menawarkan kursus persediaan dalam talian dengan kos yang berpatutan untuk SAT, ACT, GRE dan GMAT. Programnya menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kekuatan dan kekurangan pelajar. Kursus mereka direka bentuk secara strategik dan saintifik untuk melatih pelajar dalam bidang yang benar-benar sepadan dengan kemampuan mereka.
Magoosh menyediakan persediaan ujian SAT dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
1750+ soalan latihan dan 200+ video pembelajaran
Magoosh menyediakan persediaan ujian GRE dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
1,400+ soalan latihan dan 250+ video pembelajaran
Magoosh menyediakan persediaan ujian TOEFL dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
420+ soalan latihan dan 140+ video pembelajaran
Magoosh menyediakan persediaan ujian IELTS dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
600+ soalan latihan dan 125+ video pembelajaran
Magoosh menyediakan persediaan ujian ACT dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
1,300+ soalan latihan dan 250+ video pembelajaran
Magoosh menyediakan persediaan ujian GMAT dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.
1,300+ soalan latihan anda 340+ video pembelajaran