Untuk mengelog masuk atau mencipta akaun pelajar anda, sila ikuti pautan ini: https://www.studentshub.com/

 

Setiap pusat pengajian yang tersenarai di laman kami mempunyai borang hubungan pada halaman mereka. Anda boleh menggunakan borang ini untuk menghubungi pusat pengajian dan mengetahui selanjutnya tentang proses permohonan.

Untuk mencari pusat pengajian atau program, mulakan dengan mengklik satu daripada pautan di bawah.

Pada masa ini, laman web kami tidak mengandungi maklumat tentang visa pelajar atau keperluan perjalanan.

Anda boleh menggunakan borang hubungan di laman web kami untuk menghubungi pusat pengajian pilihan anda. Mereka akan dapat memberi anda maklumat lanjut tentang keperluan perjalanan dan visa.

Mulakan pencarian program dan pusat pengajian dengan mengklik satu daripada pautan di bawah.

Setiap pusat pengajian atau program yang tersenarai di laman web kami mempunyai yuran pengajian yang berbeza. 

Anda boleh menggunakan borang hubungan di halaman kami untuk menghubungi program dan pusat pengajian yang berlainan dan membuat pertanyaan tentang pengajian dan yuran.

Mulakan carian anda dengan mengklik satu daripada pautan di bawah.

Anda tidak boleh mencari atau mendapatkan biasiswa di laman web kami.

Anda boleh menggunakan borang hubungan di laman web kami untuk menghubungi pusat pengajian pilihan anda.  Mereka akan dapat memberi anda maklumat lanjut tentang kewangan pelajar dan cara membiayai pendidikan tinggi anda.

Mulakan pencarian program dan pusat pengajian dengan mengklik satu daripada pautan di bawah.

Sila isikan borang hubungan di bawah dan kami akan cuba menjawab soalan anda secepat yang mungkin.

Anda juga boleh mencari maklumat lanjut di laman web kami tentang pendidikan tinggi di seluruh dunia.  Mulakan carian anda dengan mengklik satu daripada pautan di bawah.

TOEFL, atau Test of English as a Foreign Language (Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing), ialah ujian standard yang dirangka untuk menilai kecekapan bahasa Inggeris bagi mereka yang bukan penutur asli bahasa Inggeris.  Ujian ini diiktiraf dan diterima di peringkat antarabangsa oleh institusi akademik sebagai ukuran kecekapan bahasa Inggeris di negara-negara di seluruh dunia.

TOEFL dimiliki dan ditadbir oleh Educational Testing Service (ETS). 

Untuk mengetahui selanjutnya tentang TOEFL, atau untuk mencari program persediaan TOEFL, sila ikuti pautan ini: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/TOEFL-Preparation/

IELTS, atau International English Language Testing System (Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa), ialah ujian standard yang dirangka untuk menilai kecekapan bahasa Inggeris bagi mereka yang bukan penutur asli bahasa Inggeris.  Ujian ini diiktiraf di peringkat antarabangsa dan diterima oleh institusi akademik sebagai ukuran kecekapan bahasa Inggeris di negara-negara seperti Australia, UK, Kanada, New Zealand dan Amerika Syarikat.

Untuk mengetahui selanjutnya tentang IELTS, atau untuk mencari program persediaan IELTS, sila ikuti pautan ini: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/IELTS-Preparation/

GMAT, atau Graduate Management Admission Test (Ujian Kemasukan Pengurusan Siswazah), merupakan ujian standard yang dirangka untuk menilai kelayakan individu yang memohon kemasukan ke program pengurusan siswazah. Biasanya, pelajar yang ingin mendapatkan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) akan dikehendaki melengkapkan GMAT sebelum mereka boleh memohon program pilihan mereka.

GMAT dimiliki oleh Graduate Management Admission Council (GMAC), dan ditadbir di negara-negara di seluruh dunia. 

Untuk mengetahui selanjutnya tentang GMAT, ikuti pautan ini: https://www.studenttests.com/