Sarjana Pentadbiran Perniagaan - Utama dalam Kepimpinan dan Pengurusan Projek

Umum

Penerangan Program

Program MBA dalam Kepimpinan dalam Pengurusan Projek akan mengembangkan profesional dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pengurus projek yang efektif, yang mampu menghasilkan ide-ide kreatif dalam pengembangan proyek. Penekanan khusus akan diberikan kepada komponen pengurusan dan kepimpinan strategik dalam amalan pengurusan projek. Program ini akan memberi tumpuan kepada komponen kepimpinan dalam membangunkan modal insan dalam organisasi sambil mempromosikan inovasi, pengurusan aset yang berbeza untuk mencapai dan mengekalkan daya saing.

Objektif / Hasil Program

 • Meningkatkan kemahiran kepimpinan pelajar supaya mereka boleh menyelaraskan dan menyelaraskan kebolehan dan bakat pasukan sumber manusia mereka.
 • Belajar menggunakan sumber dengan cara yang berkesan dan cekap, dalam masa, kos dan sumber manusia yang tersedia semasa mencapai piawaian yang berkualiti tinggi.
 • Menggalakkan pembentukan pemimpin yang mampu memahami organisasi mereka sebagai sebahagian daripada persekitaran kebangsaan dan antarabangsa di mana mereka beroperasi sambil memahami keperluan perubahan; inovasi yang dicipta oleh perubahan teknologi yang dipercepatkan.
 • Membangun pemimpin profesional dengan kemahiran pengurusan yang tepat untuk menangani cabaran baru dalam pembangunan projek-projek di organisasi awam dan swasta.
 • Mengajar kemahiran yang diperlukan untuk mengenalpasti, membangun dan mengurus pakatan strategik dengan organisasi swasta, awam dan bukan keuntungan.
 • Menekankan kepada para pemimpin masa depan kepentingan integriti dalam urusan mereka dengan sumber manusia perniagaan mereka dan manfaat kepada komuniti umum di mana mereka berfungsi.
 • Membangunkan pelajar untuk berkomunikasi, menganalisis dan mensintesis maklumat dalam Bahasa Sepanyol dan Bahasa Inggeris, yang memudahkan proses membuat keputusan yang berkesan dan difahami.
 • Menggalakkan penggunaan sumber teknologi dalam membangun kemahiran analisis yang akan memaksimumkan peluang dan meminimumkan risiko di pasaran global.
 • Menggalakkan pertukaran pengalaman, pendapat dan pemindahan pengetahuan dalam pembangunan projek-projek organisasi.
 • Berkomunikasi secukupnya dalam Bahasa Inggeris dan Sepanyol baik secara lisan maupun bertulis.
 • Membangunkan pelajar dengan nurani etika dan sosial.
Urutan Kurikulum Kredit
Kursus Teras / Profesional 21
Kursus Utama 18
Pelatih 3
Jumlah 42

128552_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpgHeadway / Unsplash

Kurikulum

 • Penyiasatan Perakaunan ACCO 500-O (Kursus ini disarankan untuk pelajar-pelajar yang tidak mempunyai latar belakang dalam pentadbiran perniagaan walaupun kursus ini bernilai 3 jam kredit, mereka tidak dikira ke arah jumlah kredit untuk ijazah)

Kursus Teras / Profesional (21 Kredit)

 • ACCO 503-O Perakaunan Pengurusan dan Kewangan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan BUSI 605-O
 • ECON 519-O Ekonomi Pengurusan
 • FINA 503-O Kewangan Korporat I
 • MANA 501-O Perilaku Organisasi
 • Pengurusan Pemasaran MARK 511-O
 • STAT 556-O Statistik untuk Pengambilan Keputusan Pengurusan

Kursus Utama (Pelajar akan memilih 6 kursus untuk menyelesaikan 18 kredit yang diperlukan)

 • Pengurusan Operasi PRMG 600-O
 • PRMG 601-O Projek Skop dan Pengurusan Masa
 • Pengurusan Projek PRMG 602-O
 • Pengurusan Kualiti Projek PRMG 603-O
 • Sumber Manusia Projek PRMG 604-O
 • Pengurusan Projek PRMG 606-O
 • Pengurusan Komunikasi Projek PRMG 607-O
 • PRMG 608-O Menggunakan Aplikasi Ini dalam Pengurusan Projek

Kursus Elektif (Kursus 1 Pilih - 3 Kredit)

 • Organisasi STGM 604-O dan Ekonomi Global
 • PRMG 530-O Pengurusan Projek I: Pengenalan kepada Pengurusan Projek
 • PRMG 640-O Pengurusan Projek II: Perancangan Projek
 • Strategi STGM 608-O untuk Perubahan, Profesional, dan Pembangunan Keusahawanan

Kursus Elektif (Kursus 1 Pilih - 3 Kredit)

 • Pengurusan Projek PRMG 605-O (Internship)

Bengkel Pembangunan Profesional (6)

* Kemahiran bahasa dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol akan dinilai dengan ujian penempatan. Kursus bahasa tambahan mungkin diperlukan mengikut skor pelajar dalam ujian penempatan. Jika pelajar layak untuk Kursus Bahasa Persiapan atau Kursus Bahasa Pembangunan, mereka mesti mendaftar dalam kursus dengan segera untuk meningkatkan prestasi akademik dalam bahasa. Pelajar mesti mematuhi minimum jam yang diperlukan dan dasar yang ditetapkan oleh agensi negeri dan tempatan untuk pengalaman praktikum. Pelajar mesti mematuhi keperluan pensijilan agensi negeri dan tempatan untuk ijazah, sebagaimana berkenaan. Sebagai tambahan kepada kurikulum biasa, pelajar dikehendaki menghadiri enam (6) bengkel pembangunan profesional semasa kursus mereka. Bengkel ini direka bentuk untuk meluaskan dan meningkatkan pengetahuan pelajar di kawasan selain daripada bidang utama mereka. Bengkel akan sekurang-kurangnya tiga jam setiap satu.

Tarikh Akhir Kemaskini Jan 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

The South Florida Campus is organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in South Florida. This campus serves a culturally diverse community of students, ... Baca lebih lanjut

The South Florida Campus is organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in South Florida. This campus serves a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Baca Ringkas