Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)

Umum

Penerangan Program

Matlamat program:

Matlamat utama program Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) adalah untuk menyediakan profesional Pentadbiran Perniagaan yang berdaya saing dan berkemampuan tinggi yang dilengkapi dengan pengetahuan teori multidisiplin moden dan kemahiran kreatif dan praktikal berdasarkan keperluan pasaran buruh antarabangsa dan tempatan. Matlamat utama program pendidikan adalah menyediakan profesional Pentadbiran Perniagaan yang dapat menjalankan penyelidikan secara bebas, berfikir secara kreatif, mempunyai pengetahuan yang mendalam dan sistematik mengenai prinsip dan teori pentadbiran perniagaan, melakukan analisis penting organisasi dan persekitaran, menilai alternatif strategik dan membangunkan dan merancang strategi perniagaan tertentu, menjalankan perakaunan kewangan di peringkat keseluruhan syarikat dan tahap proses perniagaan tertentu. Setelah tamat program ini, graduan akan dapat bekerja dalam kedudukan pengurusan kanan di bank, insurans, pemasaran, kewangan dan lain-lain organisasi sektor swasta dan awam. Mereka juga akan dapat menubuhkan syarikat sendiri dan mengurusnya dengan cekap.

Kaedah untuk Mencapai Hasil Pembelajaran:

 • Kuliah dan seminar
 • Kaedah kerja buku
 • Kaedah penjelasan
 • Kaedah demonstrasi
 • Kaedah penggunaan bahan pengajaran video-audio
 • Kajian interaktif
 • Masalah keadaan
 • Main peranan
 • Analisis berita
 • Penyelidikan kecil
 • Kerja praktikal
 • Kerja berpasukan
 • Prestasi simulasi
 • Penyelesaian masalah dan penyelesaian
 • Memproduksi (kecil) penyelidikan yang lebih rumit di bawah pengawasan
 • Analisis kritikal
 • Penyampaian dan pertahanan topik perbincangan
 • Tugasan kumpulan
 • Projek-projek
 • Latihan penyelesaian masalah
 • Kajian kes
 • Kajian kesusasteraan
 • Penilaian diri yang kritikal
 • Kritikan membina kerja orang lain
 • Mencari bahan secara elektronik atau di perpustakaan
 • Kaedah penulisan
 • Penulisan karangan
 • Persembahan
 • Kaedah lisan

Pengetahuan dan pemahaman

Lulusan akan dapat:

 • mempunyai pengetahuan mendalam dan sistemik mengenai aspek pengurusan teori dan prinsip ekonomi untuk membuat keputusan dalam keadaan baru dan tidak dapat dijangka;
 • mempunyai pengetahuan mengenai model matematik dan statistik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pentadbiran perniagaan tertentu yang berkaitan dengan peramalan, perancangan kapasiti, strategi pengoptimalan
 • mempunyai pemahaman mendalam mengenai aspek etika dan undang-undang perniagaan;
 • mempunyai pengetahuan mendalam tentang kaedah analisis penting organisasi dan persekitaran, instrumen penilaian moden dan pemodelan situasi, kaedah penilaian kemungkinan pembangunan organisasi;
 • mempunyai pengetahuan sistemik yang mendalam tentang metodologi penilaian alternatif strategik dan strategi perniagaan yang kompetitif untuk membangunkan idea-idea baru;
 • mempunyai pengetahuan mendalam tentang aspek pengoptimuman teoritis untuk membangunkan idea asal baru mengenai proses pengurusan operasi perniagaan
 • mempunyai pengetahuan mendalam mengenai klasifikasi kos, masalah membuat keputusan berdasarkan maklumat yang relevan, strategi penetapan harga dan belanjawan
 • ketahui pekali kewangan untuk menilai prestasi firma
 • mempunyai pengetahuan mendalam tentang cara menyelesaikan masalah dalam proses belanjawan modal dan kaedah penganggaran yang moden
 • mengetahui prinsip utama pengurusan projek dan cara menggunakannya untuk merancang operasi perniagaan
 • memahami perancangan kapasiti pengeluaran, pengurusan kualiti, perancangan lokasi dan pengurusan rantaian bekalan
 • mempunyai pengetahuan sistem yang mendalam mengenai cara yang diperlukan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu etika
 • mempunyai pengetahuan asas tentang teori hubungan ekonomi antarabangsa dan peristiwa dan proses ekonomi global yang akan membantu pelajar mengenal pasti idea asal baru yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa
 • mempunyai pemahaman aspek pengurusan, inovatif, keusahawanan, kewangan, antarabangsa, pentadbiran, sosio-psikologi, budaya, etika dan aspek pengurusan lain.

Memohon pengetahuan

Lulusan akan dapat:

 • Membina tingkah laku model ekonomi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perniagaan yang kompleks dalam keadaan yang tidak diduga dan pelbagai disiplin menggunakan kaedah penyelidikan tertentu dan melaksanakannya dalam amalan
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang diperlukan untuk menguruskan, merancang, menganjurkan, memotivasi dan mengawal proses perniagaan dan modal insan yang terlibat;
 • Menunjukkan kecekapan semasa bekerja secara individu dan dalam kumpulan interdisipliner untuk menangani tugas-tugas tertentu dan rumit
 • Mewujudkan dasar pelaburan sesebuah syarikat, mencipta dan mengurus portfolio pelaburan
 • Mengurus tingkah laku mereka dalam situasi konflik dan krisis;
 • Membangunkan visi strategik, membuat pelan perniagaan, memperuntukkan sumber dan melukis pelan operasi;
 • Merancang dan melaksanakan perubahan organisasi untuk mengenal pasti idea-idea baru dan cara menyelesaikan masalah
 • Melakukan pemasaran dan penyelidikan lain secara bebas menggunakan kaedah dan pendekatan moden;
 • Membuat keputusan yang mencukupi dalam situasi kritikal untuk mengamalkan rancangan strategik untuk persekitaran yang berubah;
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan untuk menggalakkan pencapaian tugas dan persekitaran kerja yang positif.
 • Memproses keputusan statistik penyelidikan dan menentukan ciri-ciri statistik;
 • Kenal pasti masalah yang kompleks dalam persekitaran pemasaran khusus dan tidak dapat diduga untuk mencari cara kreatif untuk penyelesaian mereka;
 • Gunakan alat matematik dan statistik yang sesuai untuk menghasilkan penyelesaian baru dan asal untuk masalah perniagaan;
 • Mengekalkan perakaunan kewangan dan menyusun laporan kewangan bagi operasi ekonomi khusus sektor;
 • Tentukan dan dapatkan koefisien untuk penilaian hasil;
 • Mengendalikan perakaunan kos tertakluk kepada aktiviti perniagaan tertentu;
 • Sediakan belanjawan induk dan wang tunai;
 • Cari maklumat mengenai instrumen pasaran saham;
 • Urus projek pelaburan dan portfolio secara bebas.

Membuat keputusan

Lulusan akan dapat:

 • Kritikal menganalisis data kompleks, dan kadang kala tidak lengkap, kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh hasil penyelidikan;
 • Membuat kesimpulan dengan dasar berdasarkan analisis maklumat statistik yang diperoleh hasil dari pemasaran atau penyelidikan lain;
 • Ramalkan jualan, harga, dan lain-lain berdasarkan analisis dan sintesis inovatif data statistik sejarah;
 • Gunakan maklumat terkini untuk menganalisis persekitaran dan daya pasaran, menilai pesaing, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) perniagaan;
 • Menganalisis laporan kewangan dan membuat kesimpulan yang sesuai mengenai keadaan kewangan firma;
 • Membuat kesimpulan berdasarkan perbandingan koefisien unit perniagaan tertentu dengan koefisien pasaran, dan mempunyai kecekapan untuk menganalisis dan mensintesis data;
 • Cari keputusan pelaburan yang optimum berdasarkan penilaian projek pelaburan;
 • Secara bebas menganalisis iklim pelaburan tertentu dan penunjuk utama perdagangan antarabangsa untuk membuat kesimpulan mengenai sistem kadar pertukaran optimum untuk negara tertentu
 • Menganalisis anggaran dan data sebenar dan mengenal pasti sebab penyimpangan;

Kemahiran komunikasi

Lulusan akan dapat:

 • Hadirkan idea mereka sendiri secara bertulis, secara lisan dan dengan bantuan cara teknikal dalam bentuk pembentangan;
 • Terangkan kaedah, model, dan andaian penyelidikan, meneruskan kelebihan kaedah yang dipilih;
 • Sediakan terperinci laporan tertulis mengenai deskripsi kerja menggunakan teknologi moden dan membentangkannya sebagai komuniti akademik.
 • Terbitkan kertas penyelidikan dan artikel dengan mematuhi piawaian dan norma kejujuran akademik.

Kemahiran belajar

Lulusan akan dapat:

 • Kenal pasti kepentingan profesionalnya, memahami keunikan proses pembelajaran, mengenalpasti keperluan untuk kesempurnaan pengetahuan yang akan membolehkannya untuk menentukan secara berasingan arah mana untuk meneruskan pembangunan profesional dan merancang secara strategik proses pembelajarannya pada peringkat seterusnya
 • Teruskan belajar secara bebas menggunakan kesusasteraan profesional, jurnal akademik, dan artikel akhbar.

Nilai

Lulusan akan dapat:

 • Mempunyai nilai liberal-demokratik yang dinyatakan berkenaan dengan individu dan harta;
 • Pertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan harta fizikal dan intelek dan sikap rakan sekerja dan rakan-rakan ke arah mereka;
 • Pertimbangkan isu tanggungjawab peribadi dan kumpulan, dan sikap ahli kumpulan ke nilai-nilai
 • Mengambil bahagian dalam proses membentuk nilai-nilai liberal yang akan membentuk nilai-nilai yang berkaitan dengan menghormati harta persendirian dan individu
 • Pertimbangkan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dinyatakan dalam bertindak mengikut undang-undang dan norma-norma etika perniagaan.

Orang kenalan:

Encik John Dastouri: j.dastouri @ UG .edu.ge

Dr. Bahman Moghimi: B.Moghimi @ UG .edu.ge

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Biasiswa Keystone

Terokai pilihan yang ditawarkan oleh biasiswa kami

Latar Belakang Pusat Pengajian

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The de ... Baca lebih lanjut

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The degrees are accredited worldwide especially in EU and US and has student and professor exchange programs with more than a 100 very-known universities and scientific institutions around the world. The university has a private school from kindergarten, primary and secondary school as certified Oxford schools' member and different fields from Bachelor degree, Master and PhD in different schools of Business and Economics, Technology and Engineering, Social Science, Health and Medicine and finally School of arts and humanities with almost 9000 students from Georgia and all around the world. Baca Ringkas