MBA dalam Kejuruteraan Industri dan Pengurusan Projek

Umum

Baca lebih lanjut mengenai program ini di laman web sekolah

Penerangan Program

Ijazah Sarjana dalam "Kejuruteraan Industri dan Pengurusan Projek" menyediakan pakar-pakar peringkat antarabangsa yang mampu menguruskan proses dan sumber projek dari fasa konsep kepada penutupan, berkenaan dengan ekonomi, risiko dan keselamatan.

Tajuk kursus

Kredit

Penerangan

Kakitangan

Rakan Kongsi KBTU / ECU / KBTU

Subjek Tertakluk Piawaian Negeri

Bahasa Asing (Profesional)

3

Semasa kursus Bahasa Inggeris perlu ditingkatkan sehingga Upper-Intermediate dan Glossary of Construction harus dipelajari

KBTU

Pengurusan

3

Konsep Umum Pengurusan dan Pengurusan Projek

KBTU

Psikologi

2

Kemahiran komunikasi dan pembentangan harus dipelajari terutamanya dalam persekitaran pelbagai negara

Elektif

2

Pelajar boleh memilih pilihan dari semua mata pelajaran yang diberikan di KBTU

KBTU

Subjek Asas

Pengenalan kepada Kontrak dan Perolehan

3

Memahami laluan pemerolehan standard terutama di Kazakhstan.

Amalan perolehan industri semasa

Dasar dan panduan kerajaan Kazakhstan

Aspek komersil perolehan projek pembinaan dan kontrak

Rakan kongsi KBTU

Perolehan dan Peruntukan Perkhidmatan

3

Peruntukan perkhidmatan dalam pengurusan kemudahan dan kes di Kazakhstan dan di luar negara

Tahu model untuk proses membuat keputusan untuk pemilihan penyedia perkhidmatan dalam dan luar rumah

Boleh menggunakan pendekatan pengukuran prestasi untuk penyediaan perkhidmatan

Ketahui bagaimana untuk meneliti impak perkhidmatan manusia dan sosial

Boleh memilih teknik pengurusan yang betul untuk menangani perubahan dalam penyedia perkhidmatan dan penyumberan luar

Rakan kongsi KBTU

Pengurusan Aset Strategik

3

Memahami keperluan perkhidmatan pelanggan dalam konteks kebangsaan dan multinasional

Perolehan perkhidmatan kajian dalam FM

Dapat bekerja pada pengenalpastian, pengurusan penyedia perkhidmatan pihak ketiga

Terokai penyelesaian perkhidmatan yang inovatif untuk menyokong persekitaran pekerja dan organisasi

ECU

Pengurusan Orang dan Organisasi di Malaysia

Persekitaran yang telah terbina

3

Tahap pengetahuan tentang teori pengurusan yang rumit dan aplikasi mereka dalam persekitaran yang dibina

Konsep pengurusan projek dan persekitaran binaan dalam organisasi

KBTU

Kemampanan untuk Pembinaan

3

Memahami sistem dan rangka kerja yang berkaitan dengan

Kemampanan

Penilaian perniagaan dan alam sekitar dari peringkat tempatan ke global.

Analisis subjek berkenaan dengan tanggungjawab profesional.

Rakan kongsi KBTU

Kawalan Jaminan Kualiti Alam Sekitar

2

Perlindungan alam sekitar dan penggunaan sumber semula jadi rasional adalah salah satu disiplin yang paling penting dalam bidang pengurusan alam sekitar. Kajian perlindungan alam sekitar masalah asas alam sekitar, keadaan sumber semula jadi dan isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti pengeluaran dan faktor-faktor antropogenik lain dalam persekitaran semula jadi.

ECU (Sandro Furlan)

Pilihan Profesional

Pengurusan Nilai dan Risiko

3

Memperkenalkan konsep nilai

Dapat menyelesaikan masalah strategik dan taktikal

Dapat menggunakan alat dan teknik melalui kajian kes

KBTU

Pengurusan Kewangan Pembinaan

3

Memahami keperluan perancangan kewangan dan pemantauan dan proses kawalan kos

ECU

Perancangan dan Pengurusan Ruang

3

Susun atur ruang kajian

- Kenal pasti proses pembekalan dan permintaan berhubung dengan portfolio harta tanah

- hubungan antara perkhidmatan, struktur dan ruang

- alat dan teknik untuk pemodelan dan penggunaan ruang

ECU

Pelatih

4

Perindustrian perindustrian

MS Tesis / penyediaan projek

4

Kerja penyelidikan pelajar, termasuk penyempurnaan tesis

Pengesahan akhir

1

Pertahanan MS projek

3

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of ... Baca lebih lanjut

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of science for the benefit of the region and the country as a whole. The strategic vision of the University is to promote the ideals of academic excellence, scientific progress, and national well-being, to maintain the status of an undisputed leader in the field of technical and business education. The major goals and ambitions of the university are the creation of a scientific and educational center with highly qualified scientific and pedagogical potential and a developed modern material and technical base, the development of a dual vocational training, training of highly qualified specialists who have professional and personal competencies with emphasis on financial, power-generating sector, spheres of high and information technologies and the maritime industry. Baca Ringkas