Berkongsi sempadan darat dengan Arab Saudi dan Oman dan sempadan laut dengan Pakistan, Iran dan Qatar, Emiriyah Arab Bersatu (UAE) adalah sebuah negara yang agak baru (est. 1971) terdiri daripada tujuh emiriah (pemerintah) setiap satu ditadbir oleh seorang amir yang, sebagai kumpulan, terdiri daripada UAE 's Majlis Tertinggi Persekutuan. Abu Dhabi adalah ibu kota UAE, Arab adalah bahasa rasmi dan agama Islam adalah agama rasmi. Oleh kerana minyak dan gas rizab besar-besaran, UAE menikmati ekonomi berpendapatan tinggi dan lebihan dagangan yang besar. Dubai adalah bandar UAE 's yang paling ramai penduduk dan juga dianggap pintu masuk perniagaan ke Afrika dan Asia Barat, bahan api ekonomi yang kedua hanya ke Arab Saudi, dengan KDNK sebanyak lebih $ 370000000000 setahun. Di samping itu, UAW telah disenaraikan dalam 20 negara terbaik untuk melakukan perniagaan dengan, berdasarkan persekitaran kawal selia dan ekonomi yang semakin meningkat.

Universiti di Emiriah Arab Bersatu