Read the Official Description

umum

a) Universiti KL beroperasi dalam corak semester. b) anugerah University Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel di bawah program ijazah sarjana. c) Peraturan-peraturan Akademik diluluskan oleh Majlis Akademik.

Kalendar akademik

a) Setiap tahun akademik dibahagikan kepada dua semester iaitu., Semester I dan Semester II. b) Universiti juga boleh menawarkan kursus pada musim panas dirujuk sebagai Summer Semester. c) Majlis Akademik meluluskan jadual aktiviti akademik untuk satu tahun akademik, termasuk tarikh untuk pendaftaran, ujian kelas dan peperiksaan komprehensif dan lain-lain yang hendaklah dinyatakan dalam Kalendar Akademik tahun. d) Biasanya semester yang terdiri daripada 90 hari pengajaran.

PENDAFTARAN

a) Pelajar (baru dimasukkan atau gulung) dikehendaki mendaftar untuk kursus pada hari pendaftaran untuk setiap semester. Pelajar gagal mendaftar untuk kursus ini tidak akan dibenarkan menghadiri kelas. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar individu untuk mendaftar untuk semester. b) Biasanya, tiada pendaftaran lewat akan dibenarkan. Walau bagaimanapun, menimbangkan apa-apa alasan yang menarik, pelajar boleh dibenarkan untuk pendaftaran lewat (dalam masa satu minggu permulaan semester) dengan kelulusan terlebih dahulu. Dalam kes-kes seperti pendaftaran lewat boleh dilakukan sehingga tujuh hari dengan membayar denda yang diperlukan daripada Rs.500. Pelajar akan dibenarkan untuk mendaftar hanya jika mereka mempunyai: (i) Dibersihkan semua yuran, yuran tertunggak, Universiti dan / atau Hostel semester sebelumnya, (ii) membayar semua fi yang ditetapkan bagi semester semasa, dan (iii) Tidak menjadi dihalang daripada mendaftar untuk tempoh yang dinyatakan pada tatatertib atau apa-apa alasan lain. d) Pihak Universiti mempunyai hak untuk menolak pendaftaran jika pelajar tidak hadir pada hari pendaftaran. e) Biasanya, pelajar tidak dibenarkan untuk menarik diri daripada kursus wajib yang ditetapkan oleh Universiti. f) Universiti berhak untuk membatalkan pendaftaran pelajar daripada kursus atau semester atau menghalangi daripada ijazah atas alasan tatatertib.

Program taught in:
English

See 3 more programs offered by K L University »

This course is Campus based
Start Date
Julai 2019
Duration
Sepenuh masa
Price
105,000 INR
tahun BBA I.
By locations
By date
Start Date
Julai 2019
Application deadline

Julai 2019

Location
Application deadline
End Date